Friday, January 29, 2010

MESYUARAT LEMBAGA PELAWAT KALI KE-12

Tarikh - 28 JANUARI 2010 (Khamis)
Masa - 5.00 petang
Tempat - Bilik Mesyuarat RKKTAF Kuantan.

Seperti semua mesyuarat bulanan terdahulu, Mesyuarat Lembaga Pelawat kali ke-12 turut disertai oleh pihak pentadbir RKKTAF yang diwakili oleh Pengetua dan Timbalan Pengetua.

Kehadiran samada Pengetua atau pun Timbalan Pengetua adalah suatu kemestian dalam pastikan segala perkara perbincangan mencakupi aspek kebajikan kanak-kanak penghuni di RKKTAF dibuat secara terbuka dalam mesyuarat dan melaksanakan tindakan susulan bersesuaian.

Tempoh kuatkuasa perlantikan Ahli Lembaga Pelawat sesi 2008/2010 akan tamat pada 21 Februari 2010 seperti dimaklumkan dalam surat perlantikan Ahli Lembaga Pelawat.

Lembaga Pelawat RKKTAF sebagai satu badan dan individu selaku ahli dalam lembaga Pelawat telah berbuat sebaik mungkin memberi sumbangan kesukarelawan sesuai dengan motto "Khidmat Diberi, Ikhlas Di Hati" yang diwarisi daripada Lembaga Pelawat sesi terdahulu.

Dengan perkembangan ICT, Lembaga Pelawat sesi 2008/2010 mewujudkan BLOG khas untuk merakamkan hal-hal berkaitan Lembaga Pelawat RKKTAF serta perjalanan RKKTAF sendiri.

Perkara dan aktiviti yang dapat dilaporkan dan dirakamkan adalah sebahagian kecil daripada semua aktiviti sebenar.

Melalui BLOG ini, Lembaga Pelawat sesi 2008/2010 merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak organisasi, koperat, para dermawan, tokoh dan orang perseorangan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu di sini.

Kepada Pentadbir dan kakitangan RKKTAF, Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, Lembaga Pelawat merakamkan berbanyak terima kasih atas kerjasama diberikan semasa kami menjalankan amanah tersebut.

Ahli Lembaga Pelawat selaku insan biasa tidak sunyi daripada kelemahan dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Kami mohon banyak maaf atas sebarang kekurangan kami tersebut.

Kepada Ahli Lembaga Pelawat yang bakal menyambung amanah nanti adalah diharapkan dapat meneruskan motto Lembaga Pelawat RKKTAF "Khidmat Diberi, Ikhlas Di Hati"

Terima kasih,

HJ MOHD SHARI BIN HJ MD PILUS
Setiausaha Lembaga Pelawat Sesi 2008/2010

Tarikh : 29 JANUARI 2010.